PRIHLÁŠKA NA DETSKÚ GOLFOVÚ AKADÉMIU
ÚDAJE O DIETATI
Priezvisko meno*
Dátum narodenia*
(dd.mm.rrrr)
  Vek *
Skúsenosti s golfom*   HCP   člen GKT ANO NIE
Znalosť angličtiny*
Dieťa je plavec*
Chronické ochorenia
a poruchy*
žiadne alergie epilepsia ťažké poruchy zraku - sluchu - reči iné
vymenovať:
Dlhodobo užívané lieky* žiadne presná indikácia
vymenovať:
Špeciálne nároky
na stravu*
žiadne dieta vegetariánstvo zákaz vybraných jedál iné
vymenovať:
Golfová akadémia*
ÚDAJE O RODIČOCH
Priezvisko meno*
E mail*
Telefón* ... dostupný v čase pobytu dieťaťa v golfovej akadémii
Ulica*
PSC a mesto*  
Dátum prihlášky22.03.2018 05:18
* povinné údaje
Poznámka
Údaje sú vyplnené správne