Detská golfová akadémia 2023, Gray Bear, Tále

Detská golfová akadémia 2023, Gray Bear, Tále

Údaje o prihlasovanom dieťati:
Údaje o prihlasovanom dieťati:
Meno
Priezvisko
Hral/a už golf na golfovom ihrisku? (pozn. nie minigolf)
Má Zelenú kartu?
Má vlastné golfové palice?
Má nejaké alergie prípadne intolerancie?
Užíva nejaké lieky?
Je Vaše dieťa plavec?
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa:
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa:
Meno
Priezvisko
Ste členom Golfového klubu Tále alebo zamestnancom spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s.?
Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami DGS 2023:
Oboznámil som sa s Informovaním o spracovaní osobných údajov: