Registration ŽP Pipex CUP 2023 – 27.6.2023, Gray Bear, Tále

Registration ŽP Pipex CUP 2023 – 27.6.2023, Gray Bear, Tále

Oboznámil som sa s Informovaním o spracovaní osobných údajov* / I have familiarised myself with the personal data process *