Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A Tále, a.s. vállalat, székhelye: Tále 100, 977 01 Horná Lehota (Felsőszabadi), statisztikai számjel:36028631, a személyes adatokat a 2016. 04. 05-én létrejött, 2016/679 sz. a természetes személyek személyes adatainak 04. – kezelésük közbeni – védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) rendeletnek, valamint a Tt. 18/2018. sz. személyes adatok védelméről szóló törvényének megfelelően gyűjti, kezeli és használja fel, és mindent megtesz a jelen jogszabályok betartása érdekében.

MEGFELELŐ INFORMÁCIÓK BIRTOKÁBAN TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK:

Tájékoztatás: szerződés

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a szerződés tárgyának teljesítése

Jogalap: szerződés

Címzettek vagy címzettek kategóriája: állami hatóságok és ellenőrző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: külön törvény és iratkezelési szabályzat szerint.

Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: támogatás a COVID-világjárvány idején

Üzemeltető: Tále, a.s., a továbbiakban csak „Üzemeltető“

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az Üzemeltető tájékoztatja az érintett személyeket, hogy személyes adataikat feldolgozza és továbbítja a munka-, szociális és családügyi hivatalnak„Munkahelyek megtartásának támogatása a munkáltatók munkahelyek megtartása érdekében történő megsegítésének keretein belül a COVID-világjárvány idején”céljával az alábbi jogalap alapján: szerződés a Tále, a.s. és a munka-, szociális és családügyi hivatal között. A munka-, szociális és családügyi hivatalnak az anyagi támogatás kimutatásának keretein belül a 3B. sz. Intézkedés alapján a dolgozókról az alábbi adatokat továbbítjuk: Név, Vezetéknév, Személyi szám, A társadalombiztosítási törvény szerinti járulékalap, A munkavállaló bruttó bére. A 3A sz. Intézkedés esetében az alábbi adatokat küldjük el: munkajogi célokból az előző negyedéves átlagórabért a Munka Törvénykönyvének 134. § alapján, A munkáltató oldalán felmerült akadályoztatás óraszámát a Munka Törvénykönyvének 142. § 3,4. bekezdése, vagy a 250b § 6. bekezdése alapján az adott hónapra bejelentve, A munkavállaló bérkompenzációjának összegét, amelyet a munkavállaló már kifizetett, illetve amely a legközelebbi fizetési időpontban kifizetésre kerül a Munka Törvénykönyvének 142. § 3,4 bekezdése, vagy a 250b § 6. bekezdése alapján.

Tájékoztatás: önéletrajz

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: önéletrajz kérése és archiválása a munkaviszony megkötéséhez

Jogalap: külön törvény

Címzettek vagy címzettek kategóriája: állami hatóságok és ellenőrző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: 2 év

Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: külön törvény

(Elszállásolás a szállodákban, regisztráció a sporteseményekre – helyfoglalási rendszerek)

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a kérvény külön törvény szerinti feldolgozása – a kérvény nyomtatványán feltüntetve

Jogalap: külön törvény

Címzettek vagy címzettek kategóriája: állami hatóságok és ellenőrző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: külön jogszabály és a nyilvántartási szabályok szerint


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: jogos érdek – magántelefon, e-mail

(Elszállásolás a szállodákban – helyfoglalási rendszer)

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: operatív kommunikáció az érintett személyek általi szállás- és szolgáltatásfoglalás céljából

A személyes adatok listája: magántelefonszám, e-mail cím

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: operatív kommunikáció az érintett személyek általi szállás- és szolgáltatásfoglalás céljából

Címzettek vagy címzettek kategóriája: Üzemeltető

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: 2 év


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: jogos érdek – fotók közzététele

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: jó hírnév építése – a szervezett rendezvényeken készült fotók közzététele céges anyagokban (minden fotózott rendezvényen a résztvevők a megszokott helyen és a megszokott módon tájékoztatva lesznek a fotózásról (a Golfshop faliújságán keresztül, illetve közvetlenül a rendezvény előtt szóban). Azon személyek, akik nem járulnak hozzá a róluk készült fotók közzétételéhez, a rendezvény előtt, vagy közben felvehetik a kapcsolatot a szervezővel és kifejezhetik egyet nem értésüket.

A személyes adatok listája: a golfesemények és egyéb rendezvények, a golfakadémia, illetve az üzemeltető által szervezett gyermek golfakadémia döntő versenyének résztvevőjének, vagy résztvevőinek fényképe

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: jó hírnév építése, kapcsolatok kialakítása ügyfelekkel és partnerekkel.

Címzettek vagy címzettek kategóriája: a Tále, a.s. honlapjai és Facebook oldalai, a Tále, a.s. marketing anyagai

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: a személyes adatok kezelésének céljának megszűnéséig


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: jogos érdek – Newsletter

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: az üzemeltető újdonságaival (termékek és szolgáltatások) kapcsolatos információk elküldése hírlevélben (a Tále golfklub tagjainak és törzsvendégeinknek)

A személyes adatok listája: név, vezetéknév, e-mail cím

Jogalap: az üzemeltető (tagok) jogos érdeke, vagy az Ön hozzájárulása

Jogos érdek: az arra való törekvés, hogy újdonságainkról és különleges ajánlatainkról a lehető legmagasabb minőségben tájékoztassuk a Tále golfklub tagjait és ügyfeleinket, és ezáltal javítsuk a tagokkal és a törzsvendégekkel való kapcsolatunkat

Címzettek vagy címzettek kategóriája: Üzemeltető

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: a személyes adatok kezelésének céljának megszűnéséig


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: jogos érdek – kamerarendszer

Üzemeltető: Tále, a.s.

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a vállalat vagyonának védelme kamerarendszerrel

A személyes adatok listája: személyről vagy gépjárműről készült videofelvétel

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: a vállalat vagyonának védelme és a vállalat területére való illetéktelen behatolás elleni védelem

Címzettek vagy címzettek kategóriája: rendészeti és szabálysértési bűnüldöző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: 30 nap, a dokumentum hosszabb ideig is archiválható, amennyiben az adatkezelés célja ezt megköveteli, különösen büntetőjogi felelősségre vonás esetén. Ez azonban maximum 1 év.


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

Tájékoztatás: jogos érdek – baleseti jegyzőkönyv

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: zodpovedna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: az üzemeltető és az érintett személy jogainak védelme

A személyes adatok listája: név, vezetéknév, személyi szám, állampolgárság, lakcím, munkáltató, biztosító, a baleset adatai

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: az üzemeltető jogainak védelme (ideértve az esetlege visszaéléseket is), az érintett személy jogainak védelme,

Címzettek vagy címzettek kategóriája: Üzemeltető, biztosítók vagy állami szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év


Az üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítése után gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli likvidálásáról, amennyiben külön törvény erről másképp nem rendelkezik. Az üzemeltető kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat kizárólag a jó erkölcs tiszteletben tartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, illetve azon személyes adatok védelmére vonatkozó külön törvényekkel, amelyek alapján az adatok feldolgozásra kerülnek.

Az érintett személy jogai:

 • az érintett személynek jogában áll kérni az üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok kijavítását, illetve joga van az adathordozhatósághoz,
 • az érintett személynek jogában áll megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy a felügyeleti hatósághoz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalában benyújtott vizsgálati kérelem, panasz által a Tt. 18/2018. sz. törvény 100 § értelmében.

———————————————————————————————————

Az üzemeltető vagy közvetítő a Szlovák Köztársaságot kötelező külön rendeletben, vagy nemzetközi szerződésben meghatározott feltételek mellett korlátozhatja kötelezettségeinek és jogainak körét, amennyiben ilyen korlátozást rendelnek el az alábbiak biztosítása érdekében:

 • a Szlovák Köztársaság biztonsága,
 • a Szlovák Köztársaság védelme,
 • közrend,
 • büntetőeljárás céljaihoz szükséges feladatok teljesítése,
 • az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság általános közérdekének egyéb fontos célkitűzései, különösen az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság fontos gazdasági vagy financiális érdekeinek tárgya, beleértve a pénzügyeket, költségvetési ügyeket, és adóügyeket, a közegészséget vagy társadalombiztosítást,
 • az igazságszolgáltatás és a bírósági eljárások függetlenségének védelme,
 • a szabályozott szakmák vagy szabályozott szakmai tevékenységek etikai megsértésének megelőzése,
 • a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó felügyeleti, ellenőrzési, vagy szabályozási funkció,
 • az érintett személy, vagy más személyek jogainak védelme,
 • jogigény érvényesítése,
 • gazdasági mozgósítás.