Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

A Tále, as társaság, amelynek székhelye Tále 100, 977 01 Horná Lehota, IČO: 36028631, az Európai Parlament és a Tanács 27-i (EU) 2016/679 rendelete szerint gyűjti, dolgozza fel és használja fel a személyes adatokat. 04. törvény, valamint a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. évi 18/2018. a személyes adatok védelméről, és minden szükséges lépést megtesz e jogszabály betartása érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ BEJELENTKEZÉS:

A szerződés tájékoztatása

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a szerződés tárgyának teljesítése

Jogalap: szerződés

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: hatóságok és ellenőrző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: külön jogszabály és a nyilvántartási szabályok szerint .

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a alapján az érintett jogosult arra, hogy jogait egy felelős személyen keresztül megvédje, vagy panasszal forduljon vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz: 18/ 2018 Coll.

Támogatás tájékoztatása a COVID-járvány idején

Üzemeltető: Tále, as , a továbbiakban “Üzemeltető”

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az Üzemeltető értesíti az érintetteket, hogy személyes adataikat kezeljük és a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatalnak – a továbbiakban UPSVAR – a „Munkahely-megtartási támogatás a munkáltatóknak a COVID-járvány idején a munkahely megtartásához nyújtott támogatás keretében „a jogalap: Tále, as és UPSVAR közötti szerződés alapján. A pénzügyi hozzájárulásról szóló nyilatkozat részeként elküldjük a UPSVAR-nak számú intézkedés alapján. 3B a munkavállalókra vonatkozó alábbi adatok: Név, Vezetéknév, Születési szám, Szt. szerinti értékelési alap, Munkavállaló bruttó bére. Abban az esetben számú intézkedés 3A az alábbi adatokat küldjük meg: Munkajogi célú átlagórabér az Mt. előző negyedévre módosított 134. §-a szerint, a munkáltatói akadályozás óraszáma a 142. § bek. 3., 4. vagy a 250b. § bek. 6. §-a szerinti módosított Munka Törvénykönyve, az adott hónapra jelentett, a munkavállaló illetményének a 142. § bek. 3., 4. vagy a 250b. § bek. 6. §-a, amelyet a munkáltató már kifizetett, ill. amelyet a legközelebbi fizetési időszakban fizetnek ki.

Tájékoztató önéletrajz

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: munkaviszony megkötéséhez szükséges önéletrajz kérése és archiválása

Jogalap: szerződés – szerződéskötést megelőző jogviszony

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: üzemeltető, a vizsgabizottság tagjai

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: 2 év

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a alapján az érintett jogosult arra, hogy jogait egy felelős személyen keresztül megvédje, vagy panasszal forduljon vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz: 18/ 2018 Coll.

Külön törvény tájékoztatása

(Szállodai szállás, sporteseményre való regisztráció – helyfoglalási rendszerek)

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a kérelem külön jogszabály szerinti feldolgozása – a jelentkezési lapon feltüntetve

Jogalap: külön törvény

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: hatóságok és ellenőrző szervek

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: külön jogszabály és a nyilvántartási szabályok szerint


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • a kérelmező jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést és azok helyesbítését, valamint az adathordozhatósághoz való jogot,
 • törvény 100. §-a értelmében a kérelmezőnek joga van jogait felelős személyen keresztül megvédeni, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, a 18/2018 Coll. .

A jogos érdek tájékoztatása – privát telefon, e-mail

(Szállás szállodákban – foglalási rendszer)

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: operatív kommunikáció az érintettek szállás- és szolgáltatásfoglalása céljából

Személyes adatok listája: privát telefonszám, e-mail cím

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: az érintetteknek szállás- és szolgáltatásfoglalás céljára szolgáló operatív kommunikáció

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: Üzemeltető

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: 2 év


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • Az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint joga van helyesbíteni vagy törölni, vagy korlátozni az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a értelmében az érintett személynek joga van megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. .

Jogos érdek tájékoztatása – fotók közzététele

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Feldolgozás célja: jó név építése – információ a szervezett rendezvényekről, fotók közzététele céges anyagokban (minden fotózással egybekötött rendezvényen a résztvevők közös helyen és a megszokott módon (Golfshop tábla és szóbeli nyilatkozat közvetlenül a rendezvény előtt) kapnak tájékoztatást a fotózásról. esemény). Azok, akik nem értenek egyet a portréjukkal ellátott fényképek közzétételével, a rendezvény előtt vagy közben felvehetik a kapcsolatot a szervezővel, és kifejezhetik egyet nem értését.

Személyes adatok listája: golf és egyéb rendezvények, golfakadémia és az üzemeltető által szervezett gyermek golfakadémia döntő versenyének résztvevőjének vagy résztvevőinek fényképe

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: jó hírnév kiépítése, kapcsolattartás az ügyfelekkel és partnerekkel.

Címzettek vagy címzett kategóriák: Tále, as weboldalai és Facebook oldalai, Tále, as marketing anyagai

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzésének időtartama: a személyes adatok kezelésének céljának megszűnéséig


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • Az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint joga van helyesbíteni vagy törölni, vagy korlátozni az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a értelmében az érintett személynek joga van megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. .

A jogos érdek tájékoztatása – Hírlevél

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: az üzemeltető híreiről (termékeiről, szolgáltatásairól) hírlevél útján tájékoztatás küldése (a Tále Golf Club tagjainak és törzsvásárlóinknak)

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, e-mail cím

Jogalap: az üzemeltető (tagok) jogos érdeke, vagy az Ön hozzájárulása

Jogos érdek: törekedni arra, hogy híreinkről, akcióinkról a Tále Golfklub tagjait és ügyfeleinket a lehető legmagasabb minőségben tájékoztassuk, és ezáltal javítsuk kapcsolatunkat a tagokkal és törzsvásárlókkal.

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: Üzemeltető

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzésének időtartama: a személyes adatok kezelésének céljának megszűnéséig


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • Az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint joga van helyesbíteni vagy törölni, vagy korlátozni az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a értelmében az érintett személynek joga van megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. .

Jogos érdek tájékoztatása – kamerarendszer

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: a cég vagyonának védelme kamerarendszerrel

Személyes adatok listája: személyről vagy járműről készült videofelvétel

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: a cég vagyonának védelme és a cég területére való jogosulatlan behatolás elleni védelem

Kedvezményezettek vagy kedvezményezetti kategóriák: rendészeti és szabálysértési hatóságok

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

A személyes adatok megőrzési ideje: 30 nap, az irat hosszabb ideig is archiválható, ha az adatkezelés célja ezt megköveteli, különösen büntetőjogi felelősségre vonás esetén. Viszont maximum 1 év.


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • Az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint joga van helyesbíteni vagy törölni, vagy korlátozni az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a értelmében az érintett személynek joga van megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. .

A jogos érdek tájékoztatása – baleseti jegyzőkönyv

Üzemeltető: Tále, as

A felelős személy elérhetőségei: odpovna.osoba@tale.sk

Az adatkezelés célja: az adatkezelő és az érintett jogainak védelme

Személyes adatok listája: név, vezetéknév, születési szám, állampolgárság, lakcím, munkáltató, biztosító, baleseti adatok

Jogalap: az üzemeltető jogos érdeke

Jogos érdek: az üzemeltető jogainak védelme (akár az esetleges visszaélésekkel szemben is), az érintett jogainak védelme,

Kedvezményezettek vagy kedvezményezettek kategóriái: Üzemeltető, biztosítótársaságok vagy hatóságok (közigazgatás)

Személyes adatok továbbítása harmadik országba: nem

Megőrzési idő: 5 év


Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésének céljának teljesítését követően gondoskodik a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. Az adatkezelő kijelenti, hogy gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, és a személyes adatokat csak a jó erkölcs betartásával kezeli, és olyan módon jár el, amely nem sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt, illetve azt a külön jogszabályt, amely szerint a személyes adatok feldolgozzák.

Az érintett jogai:

 • Az érintett jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint joga van helyesbíteni vagy törölni, vagy korlátozni az adatkezelést, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz,
 • törvény 100. §-a értelmében az érintett személynek joga van megvédeni jogait felelős személyen keresztül, vagy panaszt benyújtani egy vizsgálathoz, panaszhoz, felügyeleti szervhez, Szlovákiában a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz. .

———————————————————————————————————

Az üzemeltető vagy közvetítő a Szlovák Köztársaságot kötelező különleges rendeletben vagy nemzetközi megállapodásban meghatározott feltételek mellett korlátozhatja kötelezettségei és jogai körét, ha ilyen korlátozást állapítanak meg annak biztosítása érdekében, hogy:

 • a Szlovák Köztársaság biztonsága,
 • a Szlovák Köztársaság védelme,
 • közrend,
 • büntetőeljárási feladatok ellátása,
 • az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság egyéb fontos általános közérdekű célkitűzései, különös tekintettel az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság fontos gazdasági érdekére vagy fontos pénzügyi érdekére, ideértve a monetáris, költségvetési és adóügyi, közegészségügyi vagy társadalombiztosítás,
 • az igazságszolgáltatás és a bírósági eljárások függetlenségének védelme,
 • a szabályozott szakmák vagy szabályozott szakmai tevékenységek etikai megsértésének megelőzése,
 • a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó felügyeleti, ellenőrzési vagy szabályozási funkció,
 • az érintett személy vagy más személyek jogainak védelme,
 • jogi igény érvényesítése,
 • gazdasági mozgósítás.