Ako sa stať členom klubu

a podmienky členstva

Vážení priatelia,

vážime si Váš záujem o náš klub a veríme, že Vaše rozhodnutie bude odmenené golfovou pohodou, kvalitným klubovým zázemím  a priateľskou atmosférou, ktorú sa od vzniku nášho snažíme budovať.

Podľa platných stanov sa môžete členom stať jedine vtedy, ak uhradíte jednorazový vstupný členský poplatok. Členom zostanete, ak budete každoročne platiť ročný hrací poplatok.

Ten Vám zaručuje návštevu ihriska a cvičných plôch kedykoľvek za 5,- EUR. Rovnako ako každý iný hráč si však musíte hru dopredu rezervovať. Výšku ročného poplatku stanovuje každoročne Rada GKT. Ako člen klubu taktiež nadobúdate právo uplatňovať na spriatelených ihriskách tzv. recipročnú zľavu.

Vstupné členské poplatky

Riadne členstvo individuálne4980 EUR
Mládežnícke členstvo50 EUR
Firemné členstvo kolektívne:
Bronzové firemné členstvo (2 hráčske karty + 1 hosťovská karta)16 600 EUR
Strieborné firemné členstvo (4 hráčske karty + 4 hosťovské karty)33 195 EUR
Zlaté firemné členstvo (8 hráčskych kariet + 10 hosťovských kariet)66 400 EUR
Diamantové firemné členstvo (zvláštne zmluvné podmienky)podľa zmluvy

Ročné členské poplatky

Riadne členstvo individuálne800 EUR
Mládežnícke členstvo (mládež do 21 rokov)100 EUR
Firemné členstvo – hráčske karty800 EUR
Udržiavací poplatok (zdravotná indispozícia alebo dlhodobý pobyt v zahraničí)350 EUR

Pre prijatie do klubu musíte tiež odovzdať na sekretárovi klubu prihlášku alebo ju zaslať e-mailom na miklos@tale.sk.

PRIHLÁŠKA DO GOLFOVÉHO KLUBU – DOSPELÍ
PRIHLÁŠKA DO GOLFOVÉHO KLUBU – JUNIORI