Detská golfová akadémia 2024, Gray Bear, Tále

Detská golfová akadémia 2024, Gray Bear, Tále

email: tabory@tale.sk
tel.č.: +421 48 6712 201

Hral/a už golf na golfovom ihrisku? (pozn. nie minigolf)
Má Zelenú kartu?
Má vlastné golfové palice?
Má nejaké alergie prípadne intolerancie?
Užíva nejaké lieky?
Je Vaše dieťa plavec?
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa:
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa:
Meno
Priezvisko
Ste členom Golfového klubu Tále?
Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami DGA 2024:
Oboznámil som sa s Informovaním o spracovaní osobných údajov: