Vstupné členské poplatky (jednorázové)

Riadne členstvo individuálne    

4980 EUR

Mládežnícke členstvo

50 EUR

Firemné členstvo kolektívne:

 

Bronzové firemné členstvo

(2 hráčske karty + 1 hosťovská karta)

16 600 EUR

Strieborné firemné členstvo

(4 hráčske karty + 4 hosťovské karty

33 195 EUR

Zlaté firemné členstvo

(8 hráčskych kariet + 10 hosťovských kariet)

66 400 EUR

Diamantové firemné členstvo

(zvláštne zmluvné podmienky)

podľa zmluvy

 

Ročné členské poplatky

Riadne členstvo individuálne

800 EUR

Mládežnícke členstvo

 

mládež do 21 rokov

100 EUR

  

Firemné členstvo – hráčske karty

800 EUR

Firemné členstvo – hosťovské karty

800 EUR

Udržiavací poplatok (zdravotná indispozícia alebo dlhodobý pobyt v zahraničí) 

350 EUR