Registrácia ELBA Golf Cup – 25.7.2024, Gray Bear, Tále

Registrácia ELBA Golf Cup – 25.7.2024, Gray Bear, Tále

Predbežný záujem o aktivity zo sprievodného programu:
Predbežný záujem o aktivity zo sprievodného programu:
Oboznámil som sa s Informovaním o spracovaní osobných údajov* / I have familiarised myself with the personal data process *