Registration ŽP Pipex CUP 2024 – 25.6.2024, Gray Bear, Tále

Registration ŽP Pipex CUP 2024 – 25.6.2024, Gray Bear, Tále

Oboznámil som sa s Informovaním o spracovaní osobných údajov* / I have familiarised myself with the personal data process *