Predsedníctvo klubu

Ing. Vladimír Soták, prezident klubu

Ing. Marian Kurčík, predseda prezídia
Ing. Július Kriváň, člen prezídia
Ing. Ľudovít Ihring, člen prezídia

Správna rada klubu:
Ing. Vladimír Soták, p. Jozef Soták, Ing. Ján Banas, Ing. Mária Niklová, Ing. Vladimír Zvarík, Ing. Jozef Marčok, Ing. Dušan Guľáš, p. Ondrej Kamas, p. Tibor Mikula

Kapitán klubu:
Jozef Soták

Sektretár klubu:
Jozef Mikloš

Disciplinárny poriadok
Stanovy klubu